លក្ខខណ្ឌរក្សាសិទិ្ធអតិថិជន

យើងប្រហែលជាត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងករណីពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ឬនៅពេលសកម្មភាពរបស់អ្នករំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម។

1. តើយើងប្រមូលព័ត៌មានអ្វីខ្លះ?

យើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះទិញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ នៅពេលអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការទិញរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានដូចខាងក្រោមៈឈ្មោះពេញលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋានត្រឹមត្រូវ។ អ្នកនៅតែអាចចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងដោយអនាមិក។

2.តើយើងនឹងធ្វើអ្វីជាមួយព័ត៌មានរបស់អ្នក?

យើងប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងទូទៅ៖ការហៅដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានសម្រាប់ការចែកចាយនិងពិគ្រោះយោបល់។ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មការថែទាំអតិថិជននិងការស្រាវជ្រាវ។

3. Cookies

cookiesគឺជាទិន្នន័យមួយចំនួនតូចដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកពីគេហទំព័រហើយផ្ទុកនៅលើអង្គចងចាំរឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ cookiesអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័រឬប្រព័ន្ធអ្នកផ្តល់សេវាកម្មកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកហើយរក្សាទុកព័ត៌មានជាក់លាក់។ យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីស្វែងយល់និងរក្សាទុកសកម្មភាពរបស់អ្នកនិងឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់អ្នកបានកាន់តែប្រសើរនៅពេលក្រោយ។

4. តើយើងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ភាគីផ្សេងទៀតដែរឬទេ?

យើងមិនលក់,ផ្លាស់ប្តូរឬប្រើប្រាស់រាល់ទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មណាជាមួយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងរក្សាទុកតែព័ត៌មានរបស់អ្នកសម្រាប់សេវាកម្មក្រោយពេលលក់។

ទំនាក់ទំនង

រាល់ការសាកសួរពីអតិថិជននឹងត្រូវបានឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយឱ្យបានឆាប់បំផុត។ សូមអរគុណ!

Sunday: Off

Monday - Saturday: 8am - 10pm

ពេលវេលាធ្វើការ

សេវាកម្មទូទៅ (8h00 - 22h00)

លេខទិញទំនិញ

 070.700.212 

Email: info@gothanhvinh.com

គោលនយោបាយការធានា - ផ្លាស់ប្តូរ។

គោលនយោបាយការធានា 

ពត័មានទំនាក់ទំនង

address: 59A, Borey Phnompenh thmey duong 101. Phum Trea 3, Sang Kat Stung Mean Chey, Khan Mean Chey, PhnomPenh

Hotline: 070.700.212 - 060.229.660 -- 087.978.229

Email: thavileather@gmail.com